Finalitats

Defensar la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i els serveis públics vinculats.

Potenciar la col•laboració entre els seus associats.

Col•laborar amb altres administracions o entitats de dret públic o privat per a l’elaboració i execució de projectes i programes d’interès comú en l’àmbit del medi ambient i el cicle de l’aigua.

Defensar els interessos dels municipis consorciats davant de les administracions hidràuliques territorials, institucionals i tercers.

Promoure, construir, explotar i mantenir obres per l’abastament, sanejament i depuració d’aigües competència dels ens locals, així com gestionar la part o la totalitat del cicle de l’aigua d’aquells municipis i/o entitats públiques que ho sol•licitin.

Analitzar la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació.

Realitzar les activitats d’investigació, estudi, planificació, projectació, assistència tècnica i divulgació, relacionades amb el cicle integral de l’aigua i el medi ambient.

5943b1b4d0c71-presentacio-mans.png
Transparència
Seu electrònica
Notícia

Nous membres consorciats!

Des del dia 27/09/2017 tenim nous membres consorciats a CONGIAC: l'Ajuntament de Bellpuig, l'Ajuntament d...

+ Continuar llegint...