Dades representatives

Dades Significatives

2017:

 
TOTALS
Població subministrada:
609.369
habitants
Superfície:
2.233
km2
Núm. Abonats:
288.322
abonats
Volum d'aigua subministrada: 40 Hm3
Recursos humans:
469
treballadors
Xifra de negoci consolidada:
66
M€

 

Aquestes dades corresponen al conjunt de les empreses del cicle integral d'aigua, vinculades als Ajuntaments membres de CONGIAC .

 

589a0906be73f-avis.png
Transparència
Seu electrònica
Notícia

Nous membres consorciats!

Des del dia 27/09/2017 tenim nous membres consorciats a CONGIAC: l'Ajuntament de Bellpuig, l'Ajuntament d...

+ Continuar llegint...